Aantal woninginbraken gehalveerd

4 januari 2019

Het aantal woninginbraken in de gemeente Zutphen is spectaculair gedaald. In 2018 werd 67 keer ingebroken of een inbraakpoging gedaan. Dat is een daling van bijna 50% ten opzichte van 2017 toen de teller op 127 stond. De dalende trend is in alle wijken zichtbaar behalve in het Centrum en De Hoven. In het centrum van Zutphen steeg het aantal inbraken juist van 10 naar 17. In De Hoven werd 5 keer ingebroken in 2018 tegen 2 keer het jaar daarvoor. Alle data staan hier

Dalende trend
Sinds 2013 is er een neerwaartse trend van woninginbraken. In 2013 waren er maar liefst 319 inbraken of inbraakpogingen, bijna vijf keer zoveel als in 2018. De daling komt onder meer omdat inwoners steeds meer aandacht hebben voor de veiligheid van hun huis en hun buurt. Daarbij speelt buurtpreventie een belangrijke rol. Zo zijn in de gemeente Zutphen tientallen whatsapp groepen, surveilleren in Warnsveld al enkele jaren buurtpreventieteams en is er sinds 2016 de BuurTent.

BuurTent
De BuurTent is een burgerinitiatief van de Stadsonderneming Zutphen in samenwerking met politie, gemeente en slotenspecialist Adema. De BuurTent wordt maandelijks geplaatst in een buurt waar recentelijk is ingebroken. In de BuurTent geven deskundige vrijwilligers voorlichting over buurtpreventie en gaan buurtgenoten met elkaar in gesprek over de veiligheid in hun buurt. Sinds eind 2016 is de BuurTent in 17 buurten in Zutphen en Warnsveld geplaatst. In totaal bezochten bijna 800 inwoners de BuurTent, gemiddeld 45 per keer. Een overzicht van de BuurTent-locaties vind je hier . De BuurTent en alle andere buurtpreventie-initiatieven staan ook op kaart


< overzicht nieuws