Buurtpreventje gaat Right-to-challenge

12 juni 2017

In Zutphen hebben inwoners het recht om de gemeente uit te dagen (right-to-challenge). Buurtpreventje gaat daar gebruik van maken en de uitvoering van inbraakpreventie maatregelen van de gemeente overnemen. Zie deze brief. We willen daarvoor een organisatie oprichten die gemeentebreed alle inbraakpreventie maatregelen gaat uitvoeren, in samenwerking met de gemeente en de politie. Heb je interesse om mee te doen? Neem contact op via info@buurtpreventje.nl of 06 414 435 60 (Lex Hemelaar).


< overzicht nieuws