Witte voetjes

Wat is het?
Een actie waar toezichthouders van de gemeente en politieagenten onaangekondigd langs woningen gaan en kijken of er makkelijk zou kunnen worden ingebroken. Bijvoorbeeld omdat deuren of ramen van woningen of bergingen openstaan of niet afgesloten zijn. In dat geval laten ze 'wit voetje' achter: een papieren flyer in de vorm van een schoenafdruk. Op de flyer staat de tekst: "Deze schoenafdruk had van een inbreker kunnen zijn". Het doel van de actie is om mensen bewust te maken van het risico op insluiping. De flyer bevat naast een waarschuwing ook preventietips, contactgegevens voor meer informatie en een verwijzing naar een PKVW-bedrijf. Een advies om de woning beter te beveiligen door hang- en sluitwerk volgens de eisen van het Politiekeurmerk Veilig Wonen aan te schaffen.
Soms doen ook studenten mee met de actie op voorwaarde dat ze met een hesje herkenbaar zijn en er voldoende toezicht is van geüniformeerd personeel. Buurtbewoners lopen zelden zelf mee met een Witte Voetjes actie. Het kan de privacy van je buurtgenoten te veel schaden.

Waar vind je meer informatie?
Op de website van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid vind je meer informatie over de Witte Voetjes actie. Het Witte Voetje kun je hier downloaden. 

Wie kan je helpen?
Als je een Witte Voetjes actie in je buurt wilt starten, neem je contact op met de wijkagent. Hij/zij weet hoe het werkt en kan het organiseren. Het effect van een Witte Voetjes actie wordt versterkt als er bijvoorbeeld 's avonds een bijeenkomst is voor inwoners over inbraakpreventie. Zo'n bijeenkomst kun je organiseren samen met de wijkagent, de wijkregisseur en de wijkorganisatie die in jouw buurt actief is..

Stuur een reactie in over Witte Voetjes.