Buurtschouw

Wat is het?
Bij een buurtschouw lopen buurtbewoners en medewerkers van de gemeente, politie en het woonbedrijf gezamenlijk door de buurt. Kort samengevat kijken zij of de buurt heel, schoon en veilig is. Zijn er dingen kapot of vernield, is er veel zwerfafval, kunnen inbrekers makkelijk hun gang gaan? Het doel is om samen de leefbaarheid van de buurt te verbeteren. Tekortkomingen en verbeterpunten worden besproken en vastgelegd. Vervolgens worden mogelijke oplossingen besproken en wie wat gaat doen.
Een buurtschouw (ook wel wijkschouw genoemd) gaat dus over meer dan alleen veiligheid. Als veiligheid een belangrijk aandachtspunt is, bijvoorbeeld omdat er veel inbraken zijn geweest, is het raadzaam een preventieadviseur mee te vragen. Deze wijst op de zwakke plekken in de openbare ruimte en van woningen en andere gebouwen, en geeft tips om die te verbeteren. Ook komt aan bod hoe bewoners een veiliger gevoel bij hun buurt kunnen krijgen. Zicht en verlichting, bijvoorbeeld van achterpaden, zijn belangrijk.

Waar vind je meer informatie?
Informatie over de buurtschouw vind je in een informatiefolder van Movisie. Specifiek over veiligheid is er een informatiefolder van het Centrum voor criminaliteitspreventie en veiligheid. 

Wie kan je helpen?
Als je een buurtschouw wilt organiseren, kun je het beste eerst contact leggen met de wijkorganisatie die in jouw buurt actief is. De wijkorganisatie heeft meestal meer informatie over de problematiek in de wijk, de eventuele acties die al zijn gepland en hoe ze jou kunnen helpen. Indien gewenst leg je vervolgens contact met de wijkregisseur van de gemeente en/of de woonconsulent van het woonbedrijf dat in jouw buurt actief is. De contactgegevens van de woonbedrijven vind je hieronder:

Stuur een reactie in over Buurtschouw.