Buurt WhatsApp

Wat is het?
Met WhatsApp verstuur je gratis berichten aan groepsleden via je smartphone. Bij een Buurt WhatsApp zijn je buurtbewoners de leden van de groep. Zo kun je elkaar snel en direct informeren over verdachte situaties in je buurt. Iedere buurtbewoner kan een bericht versturen. Alle aangesloten buurtbewoners ontvangen meteen dit bericht en ze kunnen daar vervolgens op reageren. De politie komt in actie als er een 112-melding wordt gedaan. Naast berichten kun je ook foto's, video's en geluidsopnames gratis versturen. 

Het is raadzaam als WhatsApp groepsleden handelen volgens de SAAR-methode:
– S = Signaleer
– A = Alarmeer 112
– A = App om uw waarneming bekend te maken aan anderen (alleen actuele meldingen)
– R = Reageer, bijv. door naar buiten te gaan en contact te maken met de persoon.
De bedoeling is het verstoren van de plannen van de verdachte persoon. Uiteraard als dit veilig kan en zonder risico’s, bijvoorbeeld door een praatje te maken met de persoon.

Waar vind je meer informatie?
Op het internet is veel informatie te vinden over Buurt WhatsApp. Een goede beschrijving vind je op de website wabp.nl. Als je een BuurtWhatsApp gaat starten, meld het hier aan bij Buurtpreventje en dan plaatst hij het op deze website. 

Wie kan je helpen?
Neem contact op met de wijkagent als je in jouw buurt een Buurt WhatsApp wil starten. Hij/zij weet hoe het werkt en wat je moet doen.
Er is al een aantal WhatsApp groepen in de gemeente. Je kunt contact leggen met de beheerders van deze groepen en vragen om nadere informatie. Meestal is men bereid de ervaringen te delen. Zie hier het overzicht van Buurt WhatsApp in Zutphen/Warnsveld en de contactpersonen. 

Stuur een reactie in over Buurt WhatsApp.