Veilige achterpaden

Wat is het?
Achterpaden zijn voor inbrekers een geliefde toegang tot een woning of schuur. Je kunt dat voorkomen door je achterpad veiliger te maken. Dat kan op verschillende manieren zoals het plaatsen van poorten, spiegels, goede verlichting of hekken. Dat doe je niet alleen, maar samen met je buurtbewoners. Dat is de eerste voorwaarde. Vervolgens ga je in gesprek met de eigenaar van het achterpad. Dat is in veel gevallen het woonbedrijf. Buurtbewoners en woonbedrijf bespreken gezamenlijk welke maatregelen nodig zijn om het achterpad veiliger te maken en voor wie de kosten zijn.

Waar vind je meer informatie?
Diverse gemeenten en woonbedrijven stimuleren buurtbewoners hun achterpad veiliger te maken. Laat je inspireren door voorbeelden uit Den Bosch, Rotterdam en Eindhoven. Het Politiekeurmerk Veilig Wonen heeft informatieve folders over achterpaden bij kavels en bij een wooncomplex.  

Wie kan je helpen?
Als je met je buurtbewoners je achterpad veiliger wilt maken neem je contact op met de woonconsulent van het woonbedrijf. Het is goed om ook de wijkregisseur van de gemeente om advies te vragen. De contactgegevens van de woonbedrijven vind je hieronder:

Stuur een reactie in over Veilige achterpaden.