Hulptroepen

Politie, gemeente en wijkorganisaties zijn je helpers als je met woonveiligheid en inbraakpreventie aan de slag wilt. Bij de politie zijn de wijkagenten het aanspreekpunt; bij de gemeente de wijkregisseurs. Hieronder staan de namen en contactgegevens. De wijkorganisaties kun je benaderen via hun website of facebookpagina.
Natuurlijk kun je ook je stadsgenoten raadplegen die al bezig zijn met inbraakpreventie. Meestal zijn zij bereid hun ervaringen te delen. Kijk hier voor een overzicht van alle buurtinitiatieven en de contactpersonen. Kom je er niet uit? Leg contact met Buurtpreventje en we zoeken samen een oplossing. 

Wijkagenten (politie)
De wijkagent is het gezicht van de politie is je wijk. Spreek ze aan als je een vraag hebt of iets wil meedelen. Telefonisch zijn ze bereikbaar op 0900-8844 en per e-mail via team.zutphen@politie.nl. Hieronder het overzicht van de wijkagenten per wijk.

Centrum 
(postcode 7201)
Hans de Bode

 

De Hoven en
Noorderhaven

(postcode 7202)
Yvo Hettelaar
 

 

 

Noordveen
(postcode 7203)
Wilco van Dijk (Asielzoekerscentrum)

Micheal Smeenk (Dev.wegkwartier)
Tjerk Sprenkelder (Polbeek, Voorsteralleekwartier, Berkelpark)

 Smeenk  
Waterkwartier
(postcode 7204)

Hedy Rosendal
Evert Brongers

 

Zuidwijken/
Bronsbergen

(postcode 7206)
Sijmen Eggink

 

Leesten
(postcode 7207)
Evert Bongers

 

Warnsveld
(postcode 72317232)
Roos Kok

 


Wijkregisseurs (gemeente)
De wijkregisseur is er om bewoners te ondersteunen die zich inzetten voor een betere buurt. Als je bezig gaat met woonveiligheid en inbraakpreventie en je hebt de gemeente nodig, dan is hij/zij het eerste aanspreekpunt. Telefonisch zijn ze bereikbaar op 140575 en per e-mail via info@zutphen.nl. Hieronder het overzicht van de wijkregisseurs per wijk.

Centrum 
(postcode 7201)
Han van Geel

De Mars/Noorderhaven
(postcode 7202)
Han van Geel

Noordveen
(postcode 7203)
Kees Meijer
 
Waterkwartier
(postcode 7204)

Jasmijn Verlaan

De Hoven
(postcode 7205)
Han van Geel

Zuidwijken
(postcode 7206)
Monique van 't Erve
 
Leesten/Bronsbergen
(postcode 7207)
Juliet Neefjes
 
Warnsveld
(postcode 7231/7232)
Juliet Neefjes
 


Wijkorganisaties
Hieronder een overzicht van de organisaties per wijk en hun internet adressen:

Stuur een reactie in over Hulptroepen