BuurTent

Wat is het?
De BuurTent is een grote tent die wordt geplaatst in een buurt waar recentelijk één of meerdere inbraken hebben plaatsgevonden. De tent staat bijvoorbeeld op straat, een pleintje of een grasveld. Buurtbewoners worden uitgenodigd in de tent. Aanwezig zijn de deskundige vrijwilligers van het team BuurTent, de gemeente, een beveiligingsbedrijf en zo mogelijk de politie. Zij geven informatie over de werkwijze van de inbreker en adviezen om inbraken te voorkomen. Voor buurtbewoners is het ook een gelegenheid elkaar te spreken over veiligheid en andere aangelegenheden. De BuurTent is een succes omdat een inbraak voor beroering zorgt in de buurt. Daardoor zijn mensen alert en geïnteresseerd in wat zij kunnen doen om inbraken te voorkomen. 

Waar vind je meer informatie?
Sind november 2016 is er een BuurTent in Zutphen. Het is een burgerinitiatief van zes inwoners uit verschillende wijken: Gerard van Dongen, Gerjan de Ruiter, Anton de Ronde, René Slingerland en Lex Hemelaar. Tevens is Bart Adema van Sleutelspecialist Adema aanwezig. Allen zetten zich vrijwillig in voor inbraakpreventie. Het team wordt ondersteund door Buurtpreventje. De BuurTent wordt ongeveer 10 keer per jaar opgezet. Kijk hier voor de locaties waar de BuurTent is geplaatst.

Wie kan je helpen?
Wil je meer weten over de BuurTent of het team komen verstreken? Neem contact op met Buurtpreventje.  

Stuur een reactie in over BuurTent.